Nieuws

Landelijke Kick-Off Impuls Muziekonderwijs

Op 14 oktober is de landelijke kick-off van de Impuls muziekonderwijs, de nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen hiermee hun muziekonderwijs verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. Dat worden dus brassbands, fanfares en complete harmonie├źn in de klas!

Subsidie aanvragen
Tegelijkertijd met de kick-off in Rotterdam publiceert het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidiemogelijkheden op haar website. Scholen kunnen zich vanaf dat moment inlezen en voorbereiden op een subsidieaanvraag. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf november.

Informatiebijeenkomsten en advies
Op verschillende plekken in het land vinden de komende maanden regionale informatiebijeenkomsten plaats. Een overzicht hiervan vindt u op de website van het FCP. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld. Ook heeft het Fonds telefonische spreekuren waarop u uw vragen over de subsidiemogelijkheden kunt stellen.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In oktober 2014 kondigde minister Bussemaker een aantal maatregelen aan om een impuls te geven aan muziekonderwijs binnen het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is onderdeel van deze activiteiten en sluit aan bij de beweging Meer Muziek in de Klas; de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.
levende notenbalk

adminLandelijke Kick-Off Impuls Muziekonderwijs
Share this post