Over cultuurplaza de kempen

Cultuurplaza de Kempen is het platform in de Kempen waar 2 cultuurcoaches hun brede ervaring en expertise inzetten om cultuureducatie een structurele plek te geven en samen te werken aan het versterken van kwaliteit. In de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel – De Mierden zijn twee cultuurcoaches actief.

Zie hieronder voor een aanspreekpunt per gemeente:

Gemeente Eersel: Josefine Meijer

Gemeente Bladel: Eline van der Geest

Gemeente Reusel – De Mierden: Josefine Meijer en Eline van der Geest

We ontwikkelen beleid, bemiddelen tussen culturele instellingen en het onderwijs, adviseren, begeleiden en ondersteunen scholen, verzorgen trainingen en scholing, coördineren het Kunstmenu en het naschoolse aanbod én houden een vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen! We werken graag samen met een breed netwerk om zo brede en diverse verbindingen in de Kempen te kunnen leggen op het gebied van kunsteducatie. Een aantal van onze samenwerkingspartners is het PO en VO, muziekscholen, theatergroepen, zorginstellingen, musea, gildes, culturele aanbieders en maatschappelijke instellingen in het culturele veld.

 

adminover cultuurplaza de kempen