Over Cultuurplaza de Kempen

Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!

Door cultuureducatie binnen- en buitenschools een structurele plek te geven wordt een unieke kans gecreëerd kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met cultuur. Cultuur wordt letterlijk dichtbij gebracht.

Cultuurplaza de Kempen richt zich op het bij elkaar brengen van onderwijs en culturele instellingen om zodoende een mogelijkheid te creëren voor alle kinderen tussen 0 en 18 jaar om op een laagdrempelige manier te participeren in kunst en cultuur. Op deze wijze wordt een sterke impuls gegeven aan inwoners van de Kempen om ook later actief deel te nemen aan cultuur.

 

adminHome